PFC w spawarce.

Modna w ostatnim czasie nazwa PFC zaczęła się coraz częściej pojawiać  jako walor spawarek dostępnych na naszym rynku. Producenci i importerzy dumnie wypisują:  spawarka z PFC lub podobną  informację na urządzeniach spawalniczych i instrukcjach. Pytanie na ile to określenie przekłada się na funkcję jaką powinno spełniać.

PFC w zwykłym tłumaczeniu jest współczynnikiem pomiędzy mocą pobraną z gniazdka, a zużytą przez urządzenie do pracy.  Nie mówimy tutaj o różnicach i stratach mocy w sieciach przesyłowych, jeśli mówimy o PFC urządzenia spawalniczego to rozważamy to co dzieje się z prądem od wyjścia z gniazdka do zużycia go przez spawarkę. W przypadku spawarek ,mocą pobraną z gniazdka (moc czynna), a zużytą do spawania, różnica która wynika z tego rachunku to moc stracona (bierna).

Układ PFC, dlatego jest bardzo ważny ponieważ dzięki niemu znacznie możemy ograniczyć straty prądu, które przy większej ilości urządzeń mogą być znaczące. Możemy też dzięki niemu mieć urządzenie o znacznie większej sprawności.

Prawdę mówiąc jednak samo określenie, że spawarka posiada układ PFC niczego nie mówi. Ponieważ aby można było rozmawiać o PFC spawarki, trzeba znać współczynnik tego parametru, czyli współczynnik PFC ( różnicę pomiędzy tym co zostało pobrane, a tym co zostało zużyte do pracy).

Jeśli przykładowo współczynnik PFC będzie wynosił 0,5 to spawarka musi pobrać dwa razy tyle mocy ile potrzebuje do pracy. Układy PFC dzielą się na pasywne i aktywne, w pasywnych współczynnik waha się (0,8-0,95), a w aktywnych (0,95-0,99)

Wszystko co pozostaje po odjęciu współczynnika od jedności ( np.: 1-0,92= 0,08 mocy biernej). Moc bierna jest w naszym przypadku stratą, ale też wartością jaka może wracać do sieci elektrycznej i powodować zakłócenia.

Wyszukiwarka
Kategorie