Spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych – TIG

SPAWANIE ELEKTRODĄ NIETOPLIWĄ W OSŁONIE GAZÓW OBOJĘTNYCH*

Proces spawania TIG odbywa się w osłonie gazów obojętnych, a źródłem ciepła w tej metodzie jest łuk elektryczny jarzący się między nietopliwą elektrodą wolframową, a elementami spawanymi. 

W procesie spawania elektrodą nietopliwą, najczęściej wymagane jest dodawanie dodatkowego spoiwa. Rolę dodatkowego spoiwa pełnią okrągłe pręty o określonych średnicach i składzie chemicznym – dobierane są odpowiednio do rodzaju spawanego materiału, grubości elementów spawanych, natężenia prądu spawania. W niektórych sytuacjach istnieje jednak możliwość spawania bez dodawania dodatkowego topnika – np. spawanie bardzo cienkich materiałów.

Jarzący się łuk spawalniczy wytwarza energię cieplną, niezbędna do nadtopienia brzegów łączonych elementów i dodatkowego stopiwa podawanego ręcznie do słupa łuku spawalniczego (jeżeli jest używane). Z nadtopionych elementów spawanych i stopionej końcówki spoiwa, powstaje spoina.

Metoda TIG umożliwa otrzymanie spoin o najwyższej jakości i estetyce. Stosowana jest w wielu gałęziach przemysłu. 

Więcej na temat spawania elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych poniżej.

Podstawowe informacje nt. metody spawania TIG, parametrów spawania, idealny dla początkujących.

 więcej… 

Krótko o najważniejszych terminach dotyczących spawania elektrodą wolframową TIG.

 więcej…


Wszystkie teksty o spawaniu TIG wg. kolejności dodania, bez podziału na kategorie. 

 więcej…

*GTAW (Gas Tungsten Arc Welding), TIG (Tungsten Inert Gas), metoda 141.

Wyszukiwarka
Kategorie