Spawanie MMA – wprowadzenie.

Spawanie MMA – krótkie wprowadzenie do metody.

Spawanie elektrodą otuloną jest jedną z najstarszych i najbardziej rozpowszechnionych metod spawania łukowego. Po raz pierwszy elektrodę otuloną (topliwa elektroda prętowa pokryta otuliną) użyto w 1907 roku, a jej wynalazcą był Oskar Kiellberg. Warto wspomnieć o polskim wątku w historii spawania łukowego, a mianowicie przed wymyśleniem elektrody otulonej, stosowane były metody spawania nietopliwą elektrodą węglową oraz stapiającym się w łuku elektrycznym prętem stalowym. Wynalazcami tej pierwszej byli w 1885 roku, Rosjanin Bernardos i Polak Olszewski.

Ręczne spawanie łukowe elektrodą otuloną (spawanie MMA) jest procesem, w którym połączenie spawane uzyskuje się w wyniku stopienia ciepłem łuku spawalniczego, topliwej elektrody otulonej i materiału spawanego. Łuk elektryczny jarzy się pomiędzy rdzeniem elektrody pokrytym specjalną otuliną i spawanym materiałem. Spawacz prowadzi elektrodę topliwą, pod odpowiednim kątem do spawanego elementu, wzdłuż linii spawania. Wskutek topienia się elektrody, skraca się jej długość, zmniejszając przy tym dystans między dłonią spawacza, a elementem spawanym (spawanie MMA wymaga odpowiedniej wprawy). Spoinę tworzą stopione ciepłem łuku: metaliczny rdzeń elektrody, składniki metaliczne otuliny oraz stopiony materiał. W zależności od rodzaju spawanego materiału i techniki spawania, udział materiału rodzimego w spoinie, może wynosić od 10 – 40 %.

Osłonę łuku i jeziorka spawalniczego tworzą gazy i ciekły żużel, powstałe w wyniku rozpadu otuliny pod wpływem temperatury łuku, dochodzącej nawet do 6000 K (ok. 5727 C). Ilość tworzącego się gazu osłonowego i warstwy żużla, zależą w głównej mierze od rodzaju i grubości otuliny (np. rutylowa, zasadowa, rutylowo-zasadowa, celulozowa). Z uwagi na powstała warstwę żużla, spoina wymaga dosyć pracochłonnej obróbki mechanicznej, co przedkłada się na niewielką szybkość spawania w stosunku do innych metod (np. MIG/MAG).

Zajarzenie łuku następuje poprzez potarcie końcówką elektrody o element spawany. Łuk spawalniczy może być zasilany prądem przemiennym lub stałym o biegunowości dodatniej/ujemnej (w zależności od rodzaju elektrod). Przenoszenie metalu rdzenia elektrody do jeziorka spoiny, może odbywać się grubokroplowo, drobnokroplowo lub nawet natryskowo.

Spawanie MMA, schemat.

Spawanie MMA, schemat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

 

Wyszukiwarka
  • Przecinarki plazmowe ELETTRO
Kategorie