Stół CNC – wypalarka plazmowa CNC.

Stół CNC, wypalarka plazmowa CNC, przecinarka plazmowa CNC jest to urządzenie sterowane numerycznie przeznaczone do termicznego cięcia blach przy zastosowaniu palnika plazmowego. Przecinarki CNC umożliwiają cięcie kształtów zgodnie z przygotowanymi wcześniej programami, wprowadzonymi do urządzenia w postaci pliku.

Stół CNC może być też wykorzystany do zautomatyzowanego cięcia paliwowo-tlenowego lub do strumieniem wody.

Zasada działania

Arkusza przygotowanej wcześniej blachy (np. o wymiarach 1500×3000) umieszcza się na powierzchni stołu CNC. Następnie korzystając z pulpitu sterowniczego wybiera się odpowiedni program, który został uprzednio wgrany do pamięci urządzenia. Po uruchomieniu następuje zautomatyzowanie wycinanie fragmentów blach. Wysokość palnika plazmowego jest automatycznie regulowana podczas pracy, zapewniając jednakową odległość dyszy palnika od ciętego materiału.

Sterowanie maszyny jest wykonane w oparciu o przemysłowy sterownik CNC, sterowniki mikroprocesorowe, sterujące pracą silników napędzających osie X i Y oraz modułu utrzymującego jednakową wysokość palnika od materiału (THC). Jako napęd stosuje się serwo-silniki lub silniki krokowe.

Stół CNC – zastosowanie z palnikiem plazmowym

Źródłem ciepła w procesie cięcia plazmowego jest skoncentrowany łuk elektryczny, który jarzy się pomiędzy ciętym materiałem, a nietopliwą elektrodą umieszczoną w uchwycie plazmowym. Odpowiednią koncentrację łuku otrzymuje się za pomocą specjalnej dyszy, zwanej dyszą plazmową (dyszą tnącą). (czytaj art: wprowadzenie do cięcia plazmowego). Palnikiem plazmowym można ciąć wszystkie materiały przewodzące prąd elektryczny takie jak: stal konstrukcyjna, stal wysokostopowa oraz metale nieżelazne. Grubość oraz szybkość cięcia zależą od zastosowanego typu agregatu plazmowego.

Stół CNC – zastosowanie z palnikiem gazowym (paliwowo-tlenowym).

Metoda cięcia gazowego nazywana jest potocznie cięciem paliwowo-tlenowym. Jest to bardzo popularna metoda termicznego rozdzielania metali. Umożliwia cięcie stali konstrukcyjnych, niskowęglowych i niskostopowych. Dobre wyniki przy cięciu paliwowo-tlenowym uzyskuje się w zastosowaniach takich jak cięcie grubej blachy z miękkiej stali. Niemniej cięcie gazowe, pod wieloma względami ustępuje procesowi cięcia plazmowego np. gorsza jakość i szybkość cięcia, wyższy koszt części zużywających się, mniejsza rentowność. Dodatkowo proces cięcia paliwowo-gazowego, stwarza zdecydowanie więcej zagrożeń bezpieczeństwa. Nie każdy stół CNC ma możliwość podłączenia palnika gazowego.

Stół CNC – wentylacja.

W tradycyjny sposób, wentylacja odbywa się za pomocą filtrowentylatorów, a stół CNC podzielony jest na sekcje w których za pomocą podłączonych oddolnie przewodów wentylacyjnych rozpoczyna się odciąg pyłów powstałych w trakcie prowadzenia procesu cięcia. Sekcje włączają się automatycznie w momencie, kiedy w danej sekcji odbywa się cięcie. Stoły CNC z tradycyjną filtrowentylacją nazywane są stołami sekcyjnymi. Stosowanie tradycyjnej wentylacji ma kilka wad np. wysoki poziom emisji hałasu,  do ceny stołu, trzeba doliczyć jeszcze dosyć wysoki koszt podłączenia filtrowentylatora.

Alternatywnym systemem wentylacyjnym jest stół wodny CNC ECOCUT, gdzie wentylacja odbywa się za pomocą wody umieszczonej pod ciętym materiałem. Jest to tzw. proces cięcia plazmowego w lustrze wody. Zastosowanie stołu wodnego ma praktycznie same zalety np. umożliwia znaczące ograniczenie odkształceń wycinanych elementów, szczególnie tych o grubościach od 0,5 do 3,0 mm, redukcję hałasu, dymu i promieniowania. Nie jest też potrzebna budowa drogiej instalacji filrtowentylacyjnej na hali produkcyjnej.

Przy wyborze właściwej technologii i stołu CNC, warto skorzystać z porady doświadczonego doradcy technicznego. Inwestycja w stół CNC do tanich nie należy, zagadnienie jest też na tyle skomplikowane, że naprawdę warto w tym temacie stawiać na doświadczenie.

stół CNC ECOCUT II

Wyszukiwarka
Kategorie