Zakres zastosowań metody MIG / MAG

Zastosowanie metody MIG / MAG

Spawanie stali konstrukcyjnych niestopowych, niskostopowych i wysokostopowych. Spawanie aluminium i stopów, magnezu i stopów, niklu i stopów, miedzi i stopów, stopów tytanu.

Proces MIG/MAG może być również stosowany do lutospawania łukowego, przy wykonywaniu połączeń blach ocynkowanych oraz połączeń różnoimiennych (np. miedzy ze stalą).

Metoda MIG/MAG posiada wiele zalet, dlatego znalazła zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Spawanie „migomatem” znajduje zastosowanie zarówno w niewielkich warsztatach naprawczych, jak również w seryjnej produkcji – produkcja rur, zbiorników ciśnieniowych, konstrukcji stalowych, statków i okrętów, produkcja samochodów i taboru kolejowego.

Metodami MIG/MAG można spawać zarówno półautomatycznie jak i automatycznie. Znajduje również zastosowanie do spawania zrobotyzowanego.

Wady i zalety metody MIG/MAG

Zalety:

 • Wszechstronność
 • Duża szybkość spawania
 • Operatywność.
 • Możliwość obserwacji łuku i jeziorka spawalniczego.
 • Dobre wtopienie przy niewielkim nagrzaniu elementu spawanego.
 • Występowanie niewielkiej ilości żużla, niewielki nakład pracy potrzebny do jego usunięcia.
 • Możliwość spawania we wszystkich pozycjach.
 • Wysoka wydajność procesu.
 • Niewielkie odkształcenia spawanych elementów
 • Możliwość mechanizacji i robotyzacji procesu

Wady:

 • W przypadku spawania półautomatycznego, jakość połączeń uzależniona jest od zdolności manualnych spawacza
 • Podmuch powietrza może zakłócić osłonę gazową
 • Niewielki zasięg urządzenia (przewód + uchwyt spawalniczy)
 • Konieczność odpowiedniego przygotowania brzegów elementów spawanych (sucha powierzchnia, oczyszczona z metalicznego połysku, usunięta farba oraz tłuszcze).
 • Skłonność do przyklejeń w złączach spawanych.
Wyszukiwarka
Kategorie