Elektrody otulone do spawania MMA – podział

Elektrody otulone – podział

Elektroda otulona do spawania MMA, składa się z metalowego rdzenia oraz otuliny. Metalowy rdzeń elektrody, pełni funkcję materiału dodatkowego podczas spawania (tworzy spoinę). Otulina elektrody topi się w wyniku czego powstaje gaz chroniący spoinę i ochronna warstwa żużla.

Ilość tworzącego się gazu osłonowego, ilość powstającego żużla, sposób przenoszenia metalu do spoiny (grubo-kroplowy, drobno-kroplowy, natryskowy), zależą właśnie od grubości i składu chemicznego otuliny. Stosowane są otuliny o różnym stosunku grubości do średnicy rdzenia elektrody, a ich nazwy: rutylowe, kwaśne, zasadowe, celulozowe, rutylowo-zasadowe – zależą właśnie od właściwości chemicznych składników otuliny.

Średnica rdzenia elektrody wynosi zwykle od 1,6 [mm] do 16,0 [mm]. Najpopularniej stosowane są elektrody otulone o średnicach rdzenia:  1,6 – 2,0 – 2,5- 3,2 – 4,0 – 5,0 [mm]. Długość elektrod otulonych mieści się w przedziale od  250 do 450 [mm].

Funkcje otuliny

 • Osłona łuku spawalniczego przed dostępem powietrza atmosferycznego.
 • Stabilizacja łuku spawalniczego.
 • Łatwiejsze zajarzenie łuku.
 • Wytworzenie żużla spawalniczego chroniącego spoinę.
 • Regulacja składu chemicznego spoiny.
 • Ochrona i formowanie krzepnącego ściegu spoiny.
 • Wpływ na możliwe pozycje spawania.

Charakterystyka elektrod o różnych otulinach

Elektrody kwaśne (A)

 • Drobno-kroplowe przenoszenie materiału (natryskowe)
 • Możliwość spawania w pozycji podolnej, nabocznej. Ograniczony zakres stosowania w pozycjach wymuszonych.
 • Uzyskiwanie spoin o płaskim i gładkim licu.
 • W większości przypadków nie wymagają suszenia (jeżeli na powierzchni otuliny widoczne są białe wykwity, łuk jarzy się niestabilnie, występuje nadmierny rozprysk i porowatość spoin – suszyć w temp. 100-150 ⁰C, przez 1h).
 • Spawanie prądem: AC lub DC-

Elektrody zasadowe (B)

 • Zazwyczaj grubo-kroplowe przenoszenie metalu.
 • Wysoka plastyczność stopiwa, również w niskich temperaturach.
 • Wysoka odporność na pękanie zimne i gorące.
 • Należy je bezwzględnie suszyć  w temp. 300-350 ⁰C przez czas 1 – 3 h. Następnie powinny być przechowywane w specjalnych termosach do elektrod (maks. 10 h). Po upływie wskazanie czasu, należy je ponownie wysuszyć.
 • Można spawać we wszystkich pozycjach, oprócz pozycji z góry na dół (do tej pozycji stosowane są elektrody zasadowe, o zmodyfikowanym składzie spoiny).
 • Spawanie prądem: DC+

Elektrody celulozowe (C)

 • Idealne do wykonywania prac spawalniczych i montażowych pod gołym niebem. Mała wrażliwość na panujące warunki atmosferyczne.
 • Możliwość spawania we wszystkich pozycjach.
 • Nie wymagają suszenia. Najlepsze właściwości spawalnicze elektrody, przy wilgotności otuliny wynoszącej 3%.
 • Możliwość wykonania ściegów przetopowych elektrodami o średnicy 4,0 [mm] i większej.
 • Spawanie prądem: AC, DC+

Elektrody rutylowe (R)

 • Elektrody o uniwersalnym zastosowaniu. Idealne do spawania cienkich elementów.
 • Możliwość spawania we wszystkich pozycjach. (Spawanie z góry na dół utrudnione).
 • Nie wymagają suszenia. Wyjątkiem jest sytuacja w której na otulinie elektrody widać charakterystyczne białe wykwity (utrudnione spawanie, nadmierne odpryski). Wtedy suszyć w temperaturze ok 100-150 ⁰C, przez jedną godzinę.
 • Spawanie prądem: AC, DC-

Istnieją również kombinacje wymienionych wyżej elektrod. Spotyka się elektrody o otulinie rutylowo-kwaśnej (RA), rutylowo-zasadowej (RB), rutylowo-celulozowej (RC) itp.


 

Wyszukiwarka
Kategorie