Spawanie TIG  – kilka słów wprowadzenia.

Początki stosowania techniki spawania łukowego elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych, siegają lat 40-tych XX wieku. Na przestrzeni ostatnich 70 – lat metoda ta znacznie się rozwinęła i rozpowszechniła.

Metoda spawania TIG (Tungsten Inert Gas) znana jest również jako metoda GTAW (Gas Tungsten Arc Welding) lub WIG (Wolfram Inert Gas). W Polsce najczęściej stosowane jest nazewnictwo TIG AC (spawanie TIG prądem przemiennym) lub TIG DC (spawanie TIG prądem stałym).  Czytaj dalej

Spawanie MIG / MAG

Technika spawania w osłonie gazów (GMAW) znalazła zastosowanie w przemyśle, na początku lat 50-tych 20-go wieku. Początkowo spawano  jedynie w osłonie gazów obojętnych takich jak argon i hel. Spawanie w osłonie dwutlenku węgla i mieszanek gazowych, zostało wprowadzone dopiero po wprowadzeniu składników odtleniających do drutu elektrodowego.

Czytaj dalej

Wyszukiwarka

Kategorie