Spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów – MIG/MAG

SPAWANIE ELEKTRODĄ TOPLIWĄ W OSŁONIE GAZÓW*

W procesie spawania elektrodą topliwą, łuk elektryczny oraz koniec elektrody topliwej znajdują się w otoczeniu gazu osłonowego, chroniącego jeziorko spawalniczego przeddostępem powietrza atmosferycznego w skład, którego wchodzą tlen i azot.

Spawanie MIG/MAG charakteryzuje się dużo większą wydajnością od pozostałych procesów spawania, w stosunku do metody MMA uzyskana spoina wymaga dużo mniejszej obróbki po zakończeniu spawania.

Proces spawania GMAW może być przeprowadzany ręcznie (palnik uchwytu spawalniczego prowadzony przez spawacza), jak również w sposób w pełni zautomatyzowany (palnik uchwytu spawalniczego prowadzony przez zaprogramowane ramię robota).

Dzięki swojej wszechstronności, proces spawania MIG/MAG, zwłaszcza przeprowadzany ręcznie tzw. półautomatem spawalniczym jest jedną z najpowszechniej stosowanych metod spawania. Jest to metoda stosunkowo prosta do opanowania przez spawacza.

Więcej na temat spawania elektrodą topliwą w osłonie gazów poniżej. 

Idealny dział dla osób rozpoczynających swoją przygodę ze spawaniem popularnym migomatem.

 więcej… 

Krótko o najważniejszych terminach dotyczących spawania MIG/MAG w pigułce.

 więcej…


Wszystkie teksty o spawaniu MIG/MAG wg. kolejności dodania, bez podziału na kategorie. 

 więcej… 

*GMAW (Gas Metal Arc Welding), MIG/MAG, metoda 131/metoda 135.

Wyszukiwarka
Kategorie